You are here

Aktivni UTP predajnici

UTP-120R

Kataloški broj: 1939
Aktivni jednokanalni predajnik za prenos video signala, maksimalni...

UTP-120T

Kataloški broj: 1940
Aktivni jednokanalni prijemnik za prenos video signala, maksimalni...

CD-102

Kataloški broj: 3053
Video - distributer,1 ulaz, 2 izlaza (sa adapterom)