Motor Klizne kapije 1800kg

Motor klizne kapije sa ugrađenom kontrolnom jedinicom H70 i mehaničkim ograničavačem.