Komplet motora za segmentna vrata

EKSTERNI SELEKTOR R85/60ES, Eksterni selektor u standardnom cilindru, Tehničke specifikacije: Nivo zaštite: IP 54, Napajanje: 24V 1A, Cilindar: standard