Komplet motora za segmentna vrata

Podesiva verzija M90/F2ESO (210 ° duž horizontalne ose i 15 ° duž vertikalne ose) idealna za ugradnju sa fiksnim površinama koje nisu paralelne jedna sa drugom. koje se mogu sinhronizovati su detektori (nečijeg) prisustva sa infra-crvenom tehnologijom, koje se napajaju sa 24V AC/DC, što omogućava detektovanje prepreka koje su prisutne na optičkoj osi između predajnika (TX) i prijemnika (RX), mogu se koristiti za automatske unose.Specijalne prekrivke za zaštitu šrafova sa sistemom za oslobađanje koji je otporan na grebanje.Detektor koji koristi LED diode na kvalitet signala za optimizaciju centriranja fotoćelija.