You are here

Iluminatori

B-305

Kataloški broj: 1403
IR LED: 114 kom. ¢8-14μ IR udaljenost: 80 m Dimenzije:150(L)*120(H...