You are here

ALAT ZA KRIMP RG59, RG6, RG11 KONEKTORE

Kataloški broj: 
3302
Proizvođač: 
Alat za krimpovanje RG59,RG6, RG11 konektora