You are here

ALAT KOMPRESIONI ZA RG59 I RG6 KONEKTORE

Kataloški broj: 
1629
Proizvođač: 

Profesionalni PPC alat za kompresovanje kompresionih F konektora RG59 i RG6.