You are here

EKSTERNI SELEKTOR

Kataloški broj: 
4101
Komplet motora za segmentna vrata
Proizvođač: 

EKSTERNI SELEKTOR R85/60ES

Eksterni selektor u standardnom cilindru

Tehničke specifikacije:

Nivo zaštite: IP 54

Napajanje: 24V 1A

Cilindar: standard