You are here

Spectra i SP centrale

SP65 / PCB

Kataloški broj: 2543
Alarmna centrala - PLOČA, sa 32 zone od kojih 9 žičnih zona na ploči...

SP4000 / PCB

Kataloški broj: 1760
Alarmna centrala - PLOČA, sa 32 zone od kojih 4 žičnih zona na ploči...

SP5500 / PCB

Kataloški broj: 1765
Alarmna centrala - PLOČA, sa 32 zone od kojih 5 žičnih zona na ploči...

SP6000 / PCB

Kataloški broj: 1757
Alarmna centrala - PLOČA, sa 32 zone od kojih 8 žičnih zona na ploči...

SP7000 / PCB

Kataloški broj: 1758
Alarmna centrala - PLOČA, sa 32 zone od kojih 16 žičnih zona na ploči...

K32LX

Kataloški broj: 1959
LCD šifrator SA UGRAĐENIM BEŽIČNIM PRIJEMNIKOM, 32-karakterni...

RX1

Kataloški broj: 1962
Bežični prijemnik na 433 ili 868 MHz BEZ DALJINSKE KOMANDE,...

RTX3

Kataloški broj: 1957
Bežični primopredajnik na 433 ili 868 MHz BEZ DALJINSKE KOMANDE,...

K32LCD

Kataloški broj: 1735
LCD šifrator sa tekstualnim ispisom, 32 karaktera, plavi LCD ekran sa...

ZX8

Kataloški broj: 1997
Adresabilmi (BUS) Modul za proširenje sa 8 hardverskih zona za...

TM50

Kataloški broj: 2530
Elegantnog dizajna izuzetno tanak, 5.0 in./12.7 cm kolor ekran (...

PGM4

Kataloški broj: 2585
Modul raširitelj za 4 PGM-a, 4 programabilna releja sa izlazom do 5A...

ZX8SP

Kataloški broj: 2708
Modul za proširenje sa 8 hardverskih zona za Spectra SP serije,...

RAC1

Kataloški broj: 2710
Daljinska komanda dostupna na 433 ili 868MHz sa ugradjenom karticom...

K32

Kataloški broj: 2741
LED šifrator, 32 zone , 32 zonski LED ekran, Statusna Ikonica za...

Pages