Komplet motora za segmentna vrata

Prijemni radio 2 kanalaza kontrolnu tablu serija H70/B70 iAG/CTRL Plivajući kod