Komplet motora za segmentna vrata

BEŽIČNI EKSTERNI ŠIFRATOR SA TASTATUROM H85/TDR/E